Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 2,159,047 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 19:06
Germany DE 1,524,065 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 17:59
Russian Federation RU 502,507 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 19:05
Ukraine UA 392,966 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:37
France FR 283,582 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 14:52
Không xác định ZZ 263,949 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:56
United Kingdom GB 220,939 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 16:29
Netherlands NL 186,731 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:43
Viet Nam VN 170,520 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:04
Italy IT 53,267 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 09:44
China CN 52,165 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:51
Canada CA 43,910 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 13:05
Thailand TH 22,999 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 16:07
Indonesia ID 22,058 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 14:08
Norway NO 20,923 Thứ năm, 05 Tháng M. hai 2019 06:21
Brazil BR 16,719 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:01
Poland PL 13,595 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 10:16
Czech Republic CZ 13,503 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 17:58
Romania RO 13,039 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:36
India IN 12,209 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 15:31
European Union EU 9,649 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 11:54
Republic Of Korea KR 7,776 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 19:01
Colombia CO 7,514 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 17:48
Islamic Republic Of Iran IR 6,940 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:53
Switzerland CH 5,726 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 05:09
Saudi Arabia SA 5,523 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 15:09
Cambodia KH 5,060 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 00:57
Bangladesh BD 4,614 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 15:42
Bulgaria BG 4,580 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 15:21
Turkey TR 4,460 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 14:19
Ecuador EC 4,060 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 09:41
Hong Kong HK 3,941 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 17:13
Japan JP 3,737 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 13:19
Australia AU 3,583 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:18
South Africa ZA 3,393 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 15:03
Nepal NP 3,377 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 00:02
Argentina AR 3,250 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 17:42
Malaysia MY 3,052 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:14
Mexico MX 3,030 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:22
Hungary HU 2,973 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 14:15
Spain ES 2,965 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 15:24
Denmark DK 2,799 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:30
Puerto Rico PR 2,768 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 01:32
Venezuela VE 2,610 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 18:17
Nigeria NG 2,286 Thứ ba, 03 Tháng M. hai 2019 05:53
Kazakhstan KZ 2,084 Thứ ba, 03 Tháng M. hai 2019 18:56
Ireland IE 2,076 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 07:27
Philippines PH 2,050 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 12:09
Sweden SE 1,951 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 10:56
Republic Of Moldova MD 1,933 Thứ sáu, 06 Tháng M. hai 2019 14:45
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây